https://jex.com.vn https://qik.com.vn

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG CỦA TW HỘI GIÁO DỤC CSSKCĐ VIỆT NAM

Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội quý II năm 2024

Thứ ba - 02/07/2024 10:10
Ngày 2/7,thực hiện Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Trung ương Hội (nhiệm kỳ 2021 - 2026); Chương trình công tác năm 2024, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Quý II năm 2024, nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.
Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội quý II năm 2024

Kết quả hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024

Phát huy khí thế và thành quả 15 xây dựng và phát triển Hội, hoạt động của Trung ương Hội cũng như các đơn vị được tổ chức thực hiện tích cực ngay từ đầu năm. Hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024 là:

Tổ chức thành công lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba: Buổi lễ đã thành công tốt đẹp, với sự tham gia của 500 đại biểu là cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cơ quan chức năng; Các vị Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội; Cán bộ lãnh đạo Hội và các đơn vị trong Hội, hội viên các đơn vị;... để lại ấn tượng tốt cho mọi người trong và ngoài Hội.

IMG_2500

Ban lãnh đạo TW Hội điều hành Hội nghị

Triển khai rà soát toàn diện về tổ chức Hội: Với mục đích đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy viên TW Hội, các đơn vị trong Hội theo chức năng, nhiệm vụ cũng như việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với Trung ương Hội. 

Rà soát, nắm tình hình nhân sự và hoạt động của Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội: Hiện tại, Ban Chấp hành TW Hội có 130 ủy viên. Qua rà soát đã tăng cường sự kết nối giữa Trung ương với từng ủy viên; Bổ sung, chấn chỉnh thêm nhiều thông tin cũng như động viên tinh thần đối với các ủy viên Ban Chấp hành TW Hội.

Chấn chỉnh, kiện toàn Khối cơ quan Trung ương Hội: Khối văn phòng (gồm văn phòng TW Hội và các văn phòng đại diện) từng bước được kiện toàn về nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và từng bước thực hiện tốt quy trình xử lý công việc.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung ương Hội đã Kiện toàn nhân sự Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng; Thành lập mới 02 văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Dương và Nghệ An. Các Văn phòng đại diện tích cực chủ động triển khai hoạt động theo chức năng nhiệm vụ; Tiếp tục kiện toàn nhân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các Ban chức năng (Tạp chí Sức khỏe cộng đồng, Ban Kiểm tra, Ban Truyền thông – Giáo dục, Ban VH-TDTT…). Chuẩn bị nhân sự cho việc kiệm toàn Ban Chuyên môn; Quỹ “Từ thiện vì cộng đồng” đang từng bước đi vào hoạt động.

Chấn chỉnh, kiện toàn các đơn vị cũ: Việc rà soát nhằm chấn chỉnh nhân sự và hoạt động của các đơn vị đã được thành lập đang được triển khai. Qua đó nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cũng như việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với Trung ương Hội.

Cụ thể là kiệm toàn nhân sự 3 Viện (Viện Nghiên cứu ứng dụng Đông Nam Dược và CSSKCĐ “Viện Nguyên cứu sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng”; “Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”); Và 2 trung tâm (Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi; Trung tâm Chăm sóc Người Cao tuổi và Người Khuyết tật).

IMG_2488

Đại tá Tạ Quang Vinh, Tổng Thư ký Hội báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024

Phát triển đơn vị mới và hội viên: Công tác phát triển hội viên và tổ chức Hội được tiến hành thường xuyên. Trong 6 tháng qua đã thành lập mới 01 Trung tâm là Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng phục hồi chức năng Ngôi Nhà Việt; Thành lập 44 chi hội, 01 Liên chi hội; Kết nạp 4 hội viên tập thể là các doanh nghiệp; Cùng với phát triển các đơn vị, hàng trăm hội viên được kết nạp và tham gia sinh hoạt trong các chi hội.

Công tác thông tin truyền thông trong 6 tháng qua tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền những thành tích Hội đã đạt được trong 15 năm qua và việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước trao tặng cho Hội.

Ban Truyền thông – Giáo dục đã tích cực tham mưu và trực tiếp tham gia vào các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội và đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba. Đồng thời chủ động thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban.

Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Bút sắc, Tâm sáng vì cộng đồng”, triển khai tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiến thức về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe; Phản ánh mọi mặt hoạt động của Hội, nhất là tích cực tham gia đóng góp cho công tác tuyên truyền trong các sự kiện lớn của Hội, góp phần hiệu quả và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân trong tình hình mới.

Các ấn phẩm nổi bật của Tạp chí là: Số đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (tháng 12/2023) số đón Xuân Quý Mão 2023, số cháo mừng lễ đón nhận Huân chương Lao Động hạng ba, 02 video kỷ niệm 15 năm và đón nhận Huân chương.

Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm hơn đến công tác truyền thông, đến tạp chí và tích cực đặt mua tạp chí cho hội viên, tích cực viết tin bài phản ánh hoạt động của đơn vị như, Văn phòng Đại diện TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, các Viện trực thuộc…

Trang WEB đã được kiện toàn về nhân sự; giao diện được cải tiến, hoạt động từng bước được đẩy mạnh, thông tin được đưa lên kịp thời hơn.

Bộ nhận diện Hội đang được gửi về Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký bản quyền.

IMG_2479

Đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác kiểm tra đã hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 như sau: Nắm tình hình hoạt động, thực hiện nội quy, nghị quyết, các quy định của Hội và pháp luật của nhà nước tại Ban, Cơ quan Trung ương Hội các thành viên của Ban, các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc hội, hội viên; Hướng dẫn nội dung 7 quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật hội viên nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn nội dung Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm tra TW hội khóa III nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Ban Thường vụ ban hành tại quyết định số 91/2023/QDD-TWH, ngày 10/5/2023; Tổ chức giám sát hoạt động một số Hội viên, tổ chức thuộc Hội: Hoàn thành giám sát định kỳ 4 chi hội tại TP. Hồ Chí Minh; Đã trình Quyết định, Kế hoạch, Thông báo kiểm tra, đối với Trung tâm GDCSSKCĐ Đắc Thắng; Tổ chức giám sát, nắm tình hình và giải quyết thông tin trên Báo Điện tử Nghệ An về TT Tư vấn và hỗ trợ CSSK người cao tuổi theo yêu cầu Lãnh đạo Hội.

Phong trào tập luyện dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe tiếp tục được các đơn vị cơ sở phát triển và duy trì thường xuyên, trong đó là phương pháp Dưỡng sinh tâm thể (DSTT) và Dưỡng sinh kinh lạc (DSKL) được phổ biến rộng rãi. Việc tập luyện Dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe được kết hợp chặt chẽ với hoạt động văn nghệ, dân vũ, thể thao, bóng chuyền hơi nên thu hút được nhiều người tham gia.

Hoạt động Hội thảo, tọa đàm, khoa học được tích cực triển khai: Trung ương Hội đã phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tổ chức Hội thảo: “Bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo được đánh giá cao về nội dung khoa học thiết thực; Viện IPD, cùng với nỗ lực nghiên cứu khoa học, đã tích cực liên kết thành lập các trung tâm chuyển giao công nghệ nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng rộng rãi các kiến thức, kỹ năng, mô hình giáo dục sớm cho cộng đồng; Viện IPD phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học: “Giáo dục sớm và dinh dưỡng góp phần khai mở tiềm năng, nâng cao tầm vóc trẻ em Việt” ngày 7/3/2024.

Ban VH-TDTT đã tham mưu cho TW Hội chỉ đạo và các đơn vị đã tích cực tổ chức triển khai, tạo nên phong trào Văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi ở khắp các đơn vị trong toàn Hội, trong đó: Ban Kết nối và Phát triển cộng đồng phối hợp với Công ty CP truyền thông chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt tổ chức sự kiện “Duyên dáng Nắng chiều lần thứ hai - 2024” tại Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm với sự tham gia của 1.000 người với các nội dung: Thi biểu diễn áo dài, cặp ông bà duyên dáng… phong phú; Công ty CP truyền thông chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt phối hợp với Ban Đại diện Hội NCT quận Bắc Từ Liêm tổ chức sự kiện: “Ngày hội sức khỏe người cao tuổi quận Bắc Từ Liêm – Năm 2024” với gần 2.000 người cao tuổi tham gia đồng diễn các tiết mục dưỡng sinh và xếp hình bản đồ Việt Nam.

Chuẩn bị chương trình văn nghệ sôi động phục vụ lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba, phát động phong trào thi đua “Vì sức khỏe cộng đồng hướng tới kỷ niệm 135 năn ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025)”; Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/05) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31/05).

Trưởng Văn phòng đại diện Hội tại thành phố Hồ chí Minh đã đại diện Hội tham gia phối hợp với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức tốt chung kết giải bóng chuyền hơi cúp Động lực lần thứ X tại Nhà thi đấu – Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp Giải đã thu hút gần 700 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 62 đội bóng thuộc 39 đoàn vận động viên của 11 tỉnh, thành phố trong khu vực tham dự.

Viện IPD phối hợp tổ chức thành công “Hội diễn Văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5” tại Cung trí thức thành phố, thu hút sự tham gia của các đơn vị trong Viện và các đối tác với 20 tiết mục biểu diễn rất sôi nổi.

Về công tác thiện nguyện: Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều đơn vị tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là Văn phòng đại diện Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chi Hội Ao Vua; Ban Từ thiện; Liên chi Hội GDCSSKCĐ An Khê...

Một số hoạt động tiêu biểu là Ban Từ thiện cùng tổ thiện nguyện Hoa Sen tổ chức tặng quà tết tại Bệnh viện Hà Đông, 33 cháu mồ côi ở chùa Quang Phúc (Thanh Xuân), Bệnh nhân Làng chạy thận Bạch Mai, người vô gia cư...; Chi hội GDCSSKCĐ Ao Vua tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Trao tặng 100 triệu đồng cho phụ nữ và học sinh nghèo vượt khó huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk.

Phương hướng công tác trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động của Hội tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Công tác xây dựng và phát triển Hội: Tiếp tục rà soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội; Văn phòng và Ban Chức năng trong cơ quan Trung ương Hội; Nâng cao trách nhiệm, nhiệt tình của Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và cán bộ lãnh đạo các cấp Hội trong các hoạt động của Hội, đặc biệt là công tác phát triển tổ chức Hội, hội viên và các nhiệm vụ được phân công.

Chấn chỉnh, kiện toàn, củng cố hoạt động của các đơn vị trực thuộc đã được thành lập: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Khối Chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Spa thẩm mỹ; Khối Dưỡng sinh Tâm thể; Chuẩn bị mọi mặt để tổ chức tốt Đại hội các Khối lần thứ nhất; Kiện toàn nhân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Viện, Trung tâm, 2 Câu lạc bộ (Đại sứ sức khỏe Wecho; Doanh nhân doanh nghiệp vì SKCĐ). Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, hỗ trợ của Hội đối với hội viên tập thể là các doanh nghiệp; phát huy vai trò, thế mạnh của các hội viên tập thể là Doanh nghiệp trong xây dựng Hội; Kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau; Đẩy mạnh công tác vận động, kết nối, phát triển hội viên; thành lập và kết nạp mới nhiều đơn vị và hội viên.

Công tác truyền thông: Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng và trang thông tin điện tử suckhoecongdong.net.vn tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng truyên truyền về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, hoạt động và quảng bá hình ảnh về Hội; Tiếp tục triển khai “Dự án Truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá” theo đúng chương trình kế hoạch được Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá phê duyệt.

Đẩy mạnh các hoạt động Hội thảo, tọa đàm, sự kiện: Phối hợp chỉ đạo và chuẩn bị cho việc tổ chức một số hội thảo khoa học; Công ty TNHH ứng dụng KHCN quốc tế (Smart A) – Hội thảo về sản phẩm Smart A; Công ty Nhà hát của những giấc mơ tổ chức hội thảo về “Vị trí, ý nghĩa của Hệ Bạch huyết trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng”; Viện DSTT tiếp tục triển khai chương trình nghiên cứu, tọa đàm khoa học để làm rõ cơ sở khoa học của phương pháp Dưỡng sinh Tâm thể trong chăm sóc nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn. Xây dựng một bộ tài liệu chuẩn về phương pháp Dưỡng sinh Tâm thể; Hội đồng khoa học tổ chức các Hội đồng chuyên ngành để phục vụ triển khai chương trình, đề án, dự án đã được Trung ương hội phê duyệt. Đẩy mạnh hỗ trợ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp hội viên trong công tác đào tạo và hoạt động KH&CN.

Công tác phản biện và giám định xã hội: Chấn chỉnh, kiện toàn Ban Chính sách và Thương hiệu nhằm chủ động, tích cực trong việc phản ánh thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phản biện các chủ trương chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và Y tế.

Triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết; Tiếp tục ký kết hợp tác mới với các tổ chức, doanh nghiệp: Làm việc với Bộ Y tế và Hiệp hội thực phẩm chức năng, tiến hành sơ kết chương trình phối hợp đã ký kết; Tổ chức ký kết tiếp Chương trình phối hợp với Hội Nam y việt Nam; Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp (CTPH) với Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam; Thống nhất nội dung và tổ chức ký kết CTPH với Tổng hội y học Việt Nam, Hội Sở hữu Trí tuệ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức các ngày hội sức khỏe cộng đồng, ngày hội sức khỏe Người cao tuổi tại các địa phương, đơn vị; Tổ chức Hội nghị “Các dòng họ Việt Nam vì Sức khỏe cộng đồng”.

Công tác tài chính của Hội: Khẩn trương đưa “Quỹ từ thiện vì cộng đồng” vào hoạt động một cách hiệu quả; Tích cực phối hợp với việc rà roát các đơn vị, đôn đốc, giải quyết khó khăn việc thực hiện nghĩa vụ hội phí của các đơn vị và hội viên. Xây dựng kế hoạch công tác tài chính 6 tháng cuối năm và năm 2024.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Thường trực TW Hội, các đại biểu đều nhất trí với những kết quả đã đạt được và cùng cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ sắp tới trong 6 tháng cuối năm 2024. 

IMG_2506

Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng đại diện Hội tại TP. HCM phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phạm Đình Vương, Trưởng văn phòng đại diện Hội tại TP. HCM đã có báo cáo về những hoạt động trong 6 tháng đầu năm của đơn vị. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo TW Hội thông báo các đơn vị trực thuộc Hội tại phía Nam liên hệ một đầu mối là Văn phòng Đại diện Hội tại TP. HCM (địa chỉ số 105B, Ngô Quyền, quận 5, TP. HCM) để thuận tiện quản lý và báo cáo các hoạt động cho lãnh đạo Hội. Tránh tình trạng trong thời gian qua một số đơn vị các nhân trực thuộc Hội tại phía Nam tự ý thu nhận hồ sơ kết nạp thành viên và hướng dẫn thủ tục thành lập Viện, Trung tâm, và Chi Hội, tự thu nhận hồ sơ và kinh phí không thông qua Văn phòng Đại diện Hội tại TP. HCM giới thiệu. Từ đó hồ sơ xét duyệt chậm gửi về văn phòng Hội nên để một số thành viên, hội viên phản ảnh đến lãnh đạo Văn phòng Đại diện đã gây hiểu lầm ảnh hưởng đến hoạt động Văn phòng TW Hội.

Văn phòng Đại diện Hội tại TP. HCM được ký các giấy tờ theo quy chế đã được phê duyệt như ban hành giấy khen, thư khen thưởng, tri ân tấm lòng vàng, giấy biểu dương đối với cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động Văn phòng Hội tại TP. HCM, nhằm kịp thời động viên và phát huy tinh thần thiện nguyện cho công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, ông Phạm Đình Vương cũng đề nghị Ban Lãnh đạo Hội GDCSSKCĐ Việt Nam sớm ra thông báo đến các đơn vị trực thuộc Hội tại khu vực phía Nam chấp hành quy chế, điều lệ của Hội như việc sử dụng logo Hội, hình ảnh của Hội và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị cần có đề án báo cáo cụ thể hoạt động, lãnh đạo Hội phê duyệt mới được triển khai. Hồ sơ phát triển hội viên và các đơn vị mới của Hội do các đơn vị trực thuộc Hội tại khu vực phía Nam đề xuất cần gửi đến Văn phòng đại diện Hội tại TP. HCM thẩm định, tránh tình trạng thời gian qua một số cá nhân, đơn vị tự ý trực tiếp làm việc với Văn phòng Hội tại Hà Nội nên thời gian qua gặp khó khăn trong công tác rà soát số liệu báo cáo hoạt động cho lãnh đạo Hội. Đồng thời, Hội cần sớm ra thông báo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Hội tại khu vực phía Nam trực tiếp nộp nghĩa vụ tài chính và hội phí vào tài khoản của Hội như thời gian qua để kịp thời kiểm soát công tác tài chính được thuận tiện.

IMG_2512

Đại diện văn phòng TW Hội tại Bình Dương, bà Chu Thị Loan, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng phát biểu tại Hội nghị

Đại diện văn phòng TW Hội tại Bình Dương, bà Chu Thị Loan, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng chia sẻ: "Văn phòng trực thuộc Hội tại Bình Dương mới được thành lập từ tháng 1/2024, vẫn còn non trẻ. Tuy nhiên, cùng với các thành viên chủ chốt, thời gian qua, văn phòng đã nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện như: Trao quà cho trẻ em mồ côi tại Bình Phước; Hội nghị kết nối giao thương thu hút khoảng 300 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành về dự và cũng mang lại hiệu ứng về nền tảng số 5.0 rất tốt; Phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam; Thí điểm tổ chức chương trình trao sức khỏe, trao yêu thương;...."

Trước những hoạt động ban đầu tạo hiệu ứng tốt, bà Chu Thị Loan đề nghị, trên tinh thần nghị quyết, chủ trương của TW Hội, Văn phòng trực thuộc TW Hội tại Bình Dương mong muốn có sự gắn kết các cộng đồng doanh nhân ở trong nước để thực hiện những chương trình hội thảo, hội nghị xúc tiến về thương mại. Để triển khai các công việc cho thuận tiện, văn phòng cũng đề xuất TW Hội bổ sung thêm nhân sự, phối hợp tăng cường lực lượng, kết nối giữa các doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn trong mọi công việc.

IMG_2501

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo hoạt động của Ban Thường trực, cũng như các ý kiến thảo luận của các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Hội, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam cho rằng, những ý kiến đề xuất, Hội đều có thể hỗ trợ, giúp các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động. Sau buổi hôm nay, ông Nguyễn Hồng Quân yêu cầu, các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để Hội cùng phối hợp thực hiện các hoạt động.

Ông Nguyễn Hồng Quân cũng mong muốn, trong thời gian tới, TW Hội sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng, nhận thức, hành vi. Hội cần hiểu về hội viên của mình và hội viên cũng cần hiểu về Hội để thực hiện hoạt động tuyên truyền - giáo dục sức khỏe, giáo dục cả về kiến thức giúp người dân thấu hiểu về những hoạt động thiết thực mà Hội đang thực hiện.

IMG_2485

Đại diện Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng GBLIFE GLOBAL phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường vụ TW Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng GBLIFE GLOBAL, trong đó: Bà Đỗ Thị Vân Anh - Chi hội trưởng; Ông Phạm Đức Thành - Chi hội phó; Ông Đỗ Việt Long - Chi hội phó. 

IMG_2566

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam trao Quyết định thành lập Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng GBLIFE GLOBAL

Theo đó, Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng GBLIFE GLOBAL có nhiệm vụ: Tổ chức triển khai các hoạt động GDCSSKCĐ; Xây dựng quy chế làm việc theo quy định tại Điều lệ của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

IMG_2580

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm

Đại diện Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng GBLIFE GLOBAL nhận nhiệm vụ và xin hứa sẽ thực hiện đúng theo quy định, điều lệ mà Hội đề ra. Nâng cao các hoạt động, tích cực tổ chức nhiều chương trình CSSKCĐ. 

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: suckhoecongdongonline.vn

Chú ý: Nội dung bài viết này là tài nguyên thông tin HOẠT ĐỘNG của TRUNG ƯƠNG HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM - BỘ NỘI VỤ. Việc đăng tải thông tin từ website này mà không dẩn nguồn http://suckhoecongdong.net.vn là vi phạm bản quyền, vi phạm luật báo chí và thông tin truyền thông, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung trích dẫn !

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn bằng tài khoản Facebook.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây