https://jex.com.vn https://qik.com.vn

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG CỦA TW HỘI GIÁO DỤC CSSKCĐ VIỆT NAM

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (Tháng 4/2021)

Thứ ba - 27/04/2021 07:37
Hàng loạt chương trình ý nghĩa, lan tỏa giá trị tích cực hướng tới cộng đồng và nhiều hoạt động sôi nổi khác, góp phần chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống đại dịch Covid-19 là một trong những nội dung nổi bật, được báo cáo trên Hội nghị Ban Thường vụ Hội, diễn ra ngày 26/4, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân.
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (Tháng 4/2021)
Tham gia Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực TS. Nguyễn Thiện Trưởng, các phó chủ tịch: GS.TS. Vũ Văn Hiền, NGND.PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, TS. Nguyễn Thị Chính, Lù Văn Que, Vũ Việt Anh và và các ông bà trong Ủy ban Kiểm tra, các ông bà là trưởng, phó ban chuyên trách, các đơn vị trực thuộc, đại diện các văn phòng tại các địa phương của TW Hội. 

Theo Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân, thời gian vừa qua, Hội đã thực hiện tốt công tác truyền thông, kết hợp với các cơ quan báo chí, các đài phát thanh, truyền hình quảng bá tốt hình ảnh của Hội rộng rãi tới cộng đồng. Sự kiện mới được tổ chức: Chương trình '2021 sự thay đổi – Vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn' đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng.
 
anh 1 1014
Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyên Hồng Quân nhấn mạnh đến nội dung hoạt động đào tạo: Đào tạo vận động dưỡng sinh, dinh dưỡng, sức khỏe... sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới. Hội sẽ nắm bắt tình hình, triển khai và phát triển mạnh hoạt động này.

Việc ký kết hợp tác với một số cơ quan, tổ chức sẽ tiếp tục được triển khai và tăng cường. Đây là việc làm có ý nghĩa, là tiền đề cho các hoạt động của Hội được phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, nhờ sự phối, kết hợp với các hội, tổ chức liên quan, nhằm thực hiện sứ mệnh giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng được hiệu quả hơn. Chăm sóc đối tượng là người cao tuổi sẽ được Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng, bởi đây là một cộng đồng đặc biệt, có công lao, trí tuệ nhưng lại thiếu sức khỏe. Do đó, Dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng sẽ được khẩn trương rà soát, nâng cấp thành một Chương trình có quy mô lớn hơn, để triển khai trong thời gian tới. Hội sẽ nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực, kể cả nguồn lực nước ngoài, để triển khai hoạt động này và góp phần nâng cao năng lực y tế cấp cơ sở - Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.
 
Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cũng cho rằng, việc nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Hội là nhiệm vụ cần được ưu tiên và có sự bàn luận cụ thể, để sửa đổi, bổ sung nội dung sao cho phù hợp với thực tiễn hoạt động, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.
 
anh 9 1014
Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Trưởng trình bày báo cáo.

Tại Hội nghị, thay mặt TW Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thiện Trưởng đã báo cáo các kết quả hoạt động đã đạt được trong thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Theo đó, ngoài việc tổ chức thành công Chương trình “Chung tay chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại cộng đồng”, Hội nghị Thường trực Trung ương Hội ngày 11/2/2021 và “Chương trình "2021 sự Thay Đổi - Vì Một Cộng đồng khoẻ mạnh hơn", Hội đã chú trọng vào các công tác chấn chỉnh hoạt động của một số đơn vị trực thuộc, điều động, bổ nhiệm các nhân sự mới. Lãnh đạo và cơ quan Trung ương Hội, cán bộ hội viên có ý thức chủ động, tích cực tuyên truyền vận động và kết nối, nên đã lôi cuốn được nhiều các cá nhân, tổ chức đăng ký xin thành lập các đơn vị trực thuộc, cũng như tham gia làm hội viên, thành viên của Hội.
 
Thường trực Trung ương Hội đã ban hành nhiều quyết định về công tác tổ chức như, Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng, (GS.TS.PCT Lê Ngọc Trọng làm Viện trưởng) và Trung tâm Thiền Núi Sương là các đơn vị pháp nhân trực thuộc Trung ương Hội; Quyết định thành lập Liên chi hội Dưỡng sinh tâm thể Hà Nội, đơn vị có nhiệm  vụ theo dõi, quản lý hoạt động của các Câu lạc bộ Dưỡng sinh tâm thể trên địa bàn Hà Nội; Quyết định kết nạp 11 đơn vị thành viên là các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp…    

Công tác chỉ đạo củng cố, phát triển các tỉnh Hội GDCSSKCĐ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Trưởng thông báo: Lãnh đạo Trung ương Hội đã làm việc với Hội GDCSSKCĐ tỉnh Thái Bình; tích cực chỉ đạo, triển khai các giải pháp cần thiết để củng cố Hội GDCSSKCĐ tỉnh Nghệ An; kết nối với các doanh nghiệp Đại Việt; vận động, kết nối, để tổ chức Hội GDCSSKCĐ tại một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam.
 
anh 6 1019
Ông Đỗ Nam Khánh -Trưởng ban Kết nối - Phát triển cộng đồng báo cáo hoạt động của Ban trước Hội nghị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Trưởng còn cho biết, trong quý I/2021, Thường trực Hội đã chỉ đạo củng cố, kiệm toàn tổ chức và cán bộ một số đơn vị trực thuộc như: Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh, củng cố tổ chức, nhân sự và hoạt động của Viện nghiên cứu ứng dụng Đông Nam dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Trung tâm GDCSSKCĐ Hà Nội. Hội đã cử ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội về làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện ARISP; ông Vũ Việt Anh, Phó Chủ tịch về làm Chủ tịch HĐQL Trung tâm GDCSSKCĐ Hà Nội. Chỉ đạo chấn chỉnh củng cố tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu ứng dụng DSTT Việt Nam, Chi hội GDCSSKCĐ Lào cai. Lãnh đạo Hội đã họp với Lãnh đạo Viện (ngày 5/3/2021), trực tiếp chỉ đạo củng cố tổ chức và hoạt động của Viện (Có thông báo kết luận cụ thể). Chủ tịch Hội cũng đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Từ Ngọc Lang, Trưởng ban Tuyên truyền của Viện làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng DSTT Việt Nam.
 
Tiếp tục Chấn chỉnh, tinh gọn bộ máy cơ quan TW Hội: Thường xuyên chỉ đạo củng cố VP TW Hội, VP đại diện Hội tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Lãnh đạo Hội. Bổ sung nhân sự cho Văn phòng Trung ương Hội, nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý giải quyết các công việc hàng ngày ngay tại Văn phòng Hội, như: Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Lân và ông Nguyễn Đức Quế làm Phó văn phòng TW Hội.

Hội đã thành lập “Nhóm công tác phản biện”, với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, giúp TW Hội, trực tiếp là Thường trực TW Hội trong chỉ đạo và triển khai công tác phản biện xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng và nâng cao vị thế của Hội. Ông Đỗ Thịnh được bổ nhiệm làm Nhóm trưởng. Tới đây, Lãnh đạo Hội sẽ từng bước chấn chỉnh, củng cố kiện toàn, tinh gọn các ban chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hội.

Về nhiệm vụ triển khai hướng dẫn đăng ký và làm Thẻ Hội viên: Ban Kết nối - Phát triển cộng đồng và Văn phòng đã xây dựng kế hoạch làm Thẻ, hướng dẫn và tiếp nhận thông tin, để cấp Thẻ trong năm 2021. Từ khi triển khai, Ban đã làm Thẻ cho 15 đơn vị và cá nhân với tổng số 404 Thẻ hội viên. Tổng số hội viên kết nạp trong quý I/2021 là 76 người. Ban Kết nối – Phát triển cộng đồng cũng đã triển khai hướng dẫn cập nhật thông tin hội viên vào phần mềm quản lý hội viên cho các văn phòng đại diện tại TP. HCM, Đà Nẵng và Trung tâm GDCSSKCĐ Hà Nội.
 
Về Sàn thương mại điện tử Alosuckhoe.vn đã được cập nhật và sử dụng được trên điện thoại di động, với hơn 600 sản phẩm thực phẩm chức năng và thiết bị y tế. Mục tiêu của Sàn là cung cấp trên 2000 sản phẩm và sự kiến tháng 9/2021 sẽ tổ chức Lễ Khai trương.

Về công tác truyền thông: Kịp thời chỉ đạo, chuyển đổi hoạt động công tác thông tin và truyền thông, phù hợp với yêu cầu phòng chống COVID-19. Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng hoạt động ổn định, tích cực cập nhật hoạt động Hội và nhiều thông tin khác về chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống Covid-19, những thông tin, kiến thức về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, nói chung và phòng chống dịch Covid-19, nói riêng. Các cơ quan truyền thông hợp tác với Hội tích cực tham gia đưa tin, mang hình ảnh Hội rộng rãi đến cộng đồng.

Tích cực chuẩn bị nội dung và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Hội Bác sỹ gia đình Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam; hiện cơ quan đang phối hợp để thống nhất  thời gian cho việc tổ chức lễ ký kết với các Hội.

Chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III: Giao trách nhiệm và từng bước tổ chức triển khai nghiên cứu bổ sung sửa đổi Điều lệ, tìm hiểu và xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội. Bộ phận chuẩn bị đã tiến hành họp nhiều lần để nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ và công tác nhân sự. Phần tiêu chí, tiêu chuẩn đã có sự tham khảo ý kiến các Ủy viên Thường vụ.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động củng cố nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III và triển khai các hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí với bản báo cáo và trình bày các ý kiến đóng góp, trong đó, đa phần mong muốn Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đoàn kết, xây dựng Hội ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn. 

Kết thúc cuộc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân ghi nhận các ý kiến đóng góp và tiếp tục nghiên cứu các phương án, để hoàn thiện cơ chế hoạt động, cũng như đưa Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng phát triển vững chắc và có vị thế hơn trong xã hội.

Một số hình ảnh của Hội nghị:
 
anh 1024
 
hoi
 
anh 8 1023
 
anh 3 1021
 
anh 7 1022
 
anh 4 1022
 
anh 5 1022

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến của bạn bằng tài khoản Facebook.
GIỚI THIỆU VỀ HỘI

GIỚI THIỆU

Trên cơ sở Nghị quyết 46 của Bộ chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam được thành lập với mục đích góp phần cùng với các cơ quan nhà nước thực hiện có kết quả những nhiệm vụ giáo dục chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng nòi giống mà...

TUYỂN CTV/BTV
Mời đặt banner phải - ngoài 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây