https://jex.com.vn https://qik.com.vn

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG CỦA TW HỘI GIÁO DỤC CSSKCĐ VIỆT NAM

Tổng hợp các link đăng ký tiêm vaccine tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Thứ ba - 03/08/2021 23:27
Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành tiêm Vaccine ngừa Covid 19 đợt 6 trên toàn địa bàn Thành Phố. Nhằm giúp bà con ở các Phường, Quận, Huyện trên địa bàn Thành Phố nắm được cách thức đăng ký và đăng ký tiêm Vaccine kịp thời. Chúng tôi xin chia sẻ nguồn link đăng ký tiêm Vaccine do các phường đứng ra tổ chức và tập hợp.
Tổng hợp các link đăng ký tiêm vaccine tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Bà con ở Phường, Quận nào thì bấm vào đường link của Phường, Quận mình đang ở có trong danh sách dưới đây để đăng ký nhé.
Chú ý điền đầy đủ thông tin để ban điều phối tiêm Vaccine có thông tin liên lạc và thông báo đến quý bà con kịp thời.
         
  Quận/ Huyện Phường/ Xã Link đăng ký  
  Quận 1 Bến Thành https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedBVrqy96IqFVtHo02GY4rFLf763chQJzQblxE4ilGcPXF-g/viewform  
  Phường 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1prScrCYRKp9S9U2AbUr5f1lKETcNdf3rhMTN7ycAvpwruA/viewform  
       
  Quận 3 Phường 14 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Sdl78_cyzYkL4a6G4_UyiVtgqqhFF7hEQUonfaK_XxAaow/viewform  
  Phường 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1prScrCYRKp9S9U2AbUr5f1lKETcNdf3rhMTN7ycAvpwruA/viewform  
  Phường 9 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0DGGfFIEgoNH2fea4JvXt_0l3uqGKdRGh7U7IERSiXzBCvA/viewform  
  Phường 3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhV-ph2wMqHxctbbVLijCwkHSmiI5tTyKP8cODO1lCgH6IKw/viewform  
  Bình Tân Phường Tân Tạo https://by.com.vn/aHIErS  
  Tân Tạo A http://bit.do/tiemtantaoa  
  Bình Hưng Hòa A http://bit.do/tiembinhhunghoaa  
  Bình Hưng Hòa B http://bit.do/tiembinhhunghoab  
  Bình Hưng Hòa https://by.com.vn/oYJUDO  
  Bình Trị Đông A http://bit.do/tiembinhtridonga  
  Bình Trị Đông B http://bit.do/tiembinhtridongb  
  An Lạc http://bit.do/tiemanlac  
  An Lạc A http://bit.do/tiemanlaca  
  Bình Chánh Tân Nhựt http://bit.do/tiemtannhut  
  Tân Kiên http://bit.do/tiemtankien  
  Tân Quý Tây http://bit.do/tiemtanquytay  
  Hưng Long http://bit.do/tiemhunglong  
  Đa Phước http://bit.do/tiemdaphuoc  
  Xã Bình Chánh http://bit.do/tiemxabinhchanh  
  Bình Thạnh Phường 22 https://docs.google.com/forms/d/1E3PTgqotR3iDaPyU9IMDqAdpVpFu-QFtYsx7dJq937I/edit?ts=6106278b  
  Quận 10 Phường 14 https://docs.google.com/forms/d/15LZwZkfo0BGO_rAYl5KjFCKREH5trWkZwTB8EflWMKk/viewform  
  Tân Bình Phường 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-YoETcgajXhG-iPEA2xfdbOZ57Tzt0nL0xbPlQgewu376vw/viewform  
  Phường 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Lt9p6mwcx3_Fv3jMD9y5tAk1zG8gXtavqYhm9C1AWbBYZw/viewform  
  Phường 7 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNjCQQHDbsWLuWUm9_jIkNDBGT9El1j_Yn39WpyI-RtJ8rjw/viewform  
  Phường 8 https://bit.ly/3zRWBZv  
  Phường 10 https://forms.gle/qYxKAkTDKKDinbFg8  
  Phường 11 https://forms.gle/CfseZ96tK3tLq9Bx6  
  Phường 12 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5D5WrfmctrcmzUryjnXWvk7Lt7WgZAgO8EwD4TbmmLNI4ww/viewform  
  Phường 13 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuuVyp_8_6KPEkxZr7GoJnRnpkL0U5Ub-At4Ld5xZWTD7JtA/viewform  
  Phường 14 - KP 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDp8b4q-9G3SZmB6Lp4zY3SvuZSqyZDOWkt5FwIXig4drvEQ/viewform  
  Phường 14 - KP 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOg1cWP1AZsSgYJbHad6zimxlLyJesK9nD_HKunV2QEub3w/viewform  
  Phường 14 - KP 3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek3N49ZhHe7acOwKtXOUVTmG-2yNGuzVp8OnmrOjbx2hTIgw/viewform  
  Quận Tân Phú toàn quận https://bit.ly/2TVMEek  
  Thủ Đức Hiệp Bình Chánh https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bbQPLqiBZzmvVIiLSGXG3DqQ1_icRgR59phq-Lwyna_zqg/formResponse  
  Hiệp Bình Phước https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWx-Tn2uushfDVvRJ5iuRzzDN2Q6gLMQH8eJz-2u4VQcdtPQ/viewform  
  Tam Phú https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWTsV5bVv-FDsWZ54U_I2PRWtuSrok_i8NkbXrk9VtWDrr6w/viewform  
  Tân Phú https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk8SamVO9QMY8BBNR53fBSCzL7N8fD2XJdZWo-ckVCID74rg/viewform?zarsrc=31  
  Linh Trung https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIvRcs5K2AUbeDUOQjDadVnWYH87lINbyEPmGk8mh88OurTQ/viewform  
  Tăng Nhơn Phú B https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePmhJqpSAMq38rYRNO0rdpuNbjYRsMtFE2LDCwSfUFqG1sGg/viewform  
  Phước Long B https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen14sphn9-2fndlzCA-_hybYJgTyEOQ-OV6LJwt4mCFCQBbQ/viewform  
  Thành Phố Thủ Đức Thạnh Mỹ Lợi: https://bit.ly/3jdGr5X  
  Trường Thọ: https://bit.ly/2WNpUhC  
  Tam Bình: https://bit.ly/3fnu4TM  
  Bình Thọ: https://bit.ly/37hhWPD  
  Linh Trung: https://bit.ly/3rM0ts0  
  Bình Chiểu: https://bit.ly/3xja9LU  
  Linh Xuân: https://bit.ly/3ikGayI  
  Hiệp Bình Phước: https://bit.ly/3ylEpqT  
  Linh Chiểu: https://bit.ly/2WNP3Zx  
  Tam Phú: https://bit.ly/3ihLyTq  
  Hiệp Bình Chánh: https://bit.ly/3ylEpab  
  Thảo Điền: https://bit.ly/3yp40Pz  
  Thạnh Mỹ Lợi: https://bit.ly/3in2Dvo  
  An Phú: https://bit.ly/3xk2bCb  
  An Lợi Đông: https://bit.ly/2TP52oW  
  Trường Thạnh: https://bit.ly/3C996lt  
  Long Trường: https://bit.ly/2TQSAFn  
  Tăng Nhơn Phú A: https://bit.ly/3A43Uxb  
  Tăng Nhơn Phú B: https://bit.ly/3C3wa4S  
  Tân Phú: https://bit.ly/3ihU3xI  
  Phước Long B: https://bit.ly/37hzIT0  
  Phước Bình: https://bit.ly/37eVdUD  
  Phú Hữu: https://bit.ly/2TV5iTA  
  Long Thạnh Mỹ: https://bit.ly/3frBUMe  
  Long Phước: https://bit.ly/3xlhCtV  
  Long Bình: https://bit.ly/3A3NVz7  
  Hiệp Phú: https://bit.ly/2VvZXlO  
  Gò Vấp Phường 1 : https://bit.ly/3xfh34Q  
  Phường 3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_poRMnudSW0hXFVLL_2PQy01ihzC-FMtvkSCrZGFoUnZRzQ/viewform  
  Phường 5 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFvoRLfh1CfdDQDhKkz84IfFNLtDdBlTcedFibX5RMeCBntw/viewform  
  Phường 6 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbh6psmf5REMLJz5a4CnPFcWaVZVVeiHcUgTm6n5yhWDDNRw/viewform  
  Phường 7 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScloX4EBh_Fa0ZXGlxZs4vMa5IQSxFFRGCwOKKUdU31M_vEoQ/viewform  
  Phường 8  https://bit.ly/3ylsDg7  
  Phường 9 https://bit.ly/3Clv7h0  
  Phường 10 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA0M4uo5nxWZSXrKEcedM8s-GZoWbUaSvgonj-2GR3iMjScA/viewform  
  Phường 11 https://bit.ly/2WKX4yh  
  Phường 12 https://forms.gle/dw5LDnDbBA2QMAnv8  
  Phường 13 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYC5L7zX8EtO2rHAUE1FdGfduZHlYxOoVZ6XianRLi9kp_Nw/viewform  
  Phường 14 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSBlCWWZTkb1MNon8Tn2VVYNp9BzMDrQpwAZSa-h_aP391mw/viewform  
  Phường 15 https://bit.ly/3fq2pSd  
  Phường 16    
  Phường 17 https://docs.google.com/forms/d/1cCa7kNc8rPekI3peB7lQKdqqc72sePGWjv1mMC_S7LU/viewform  
  Phú Nhuận Phường 13 https://docs.google.com/forms/d/1c4TmIEnzQ688ET293km_DcEBE8WC76DQTDAi0_JxkSE/viewform  
  Hóc Môn   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAKqrSHg4TJpYIw_rg8GDgUFIdxrWtTXuqYuwDCmCK1xVog/viewform  
  Quận 12 Thới An https://docs.google.com/forms/d/14w9IgOzH2po-f3BRLQD5Sr3qB64Oo0Z39ylwqKVaq84/viewform  
  Phường Đông Hưng Thuận https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0UnRT9BWRLFCrli1uNi6SelfVkCB_GOKiUd-ulId_ThoTBw/viewform   
  Nhà Bè Phúơc Lộc: https://bit.ly/3C4lVNT  
  Long Thới: https://bit.ly/37gsr5T  
  Nhơn Đức: https://bit.ly/3A7gM5Y  
  Phú Xuân : https://bit.ly/2TRGifZ  
  Hiệp Phước: https://bit.ly/3ylsd9j  
  Phước Kiển: https://bit.ly/3C8QEt8  
  Thị Trấn Nhà Bè : https://bit.ly/3C8QDFA  
  Củ Chi Xã Tân Thông Hội https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRhbbR7GFZUBEF4nxa9luOQoqe0K26W_t2lXEk4pfaNLb9wQ/viewform  
  Xã Phước Hiệp https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBYA1QXJ-qKtpqQiFJNUHXYanMqYSXDJIlUSdw4pZ48Qv61A/viewform  
         

Tác giả bài viết: Suckhoecongdong.net.vn

Chú ý: Nội dung bài viết này là tài nguyên thông tin HOẠT ĐỘNG của TRUNG ƯƠNG HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM - BỘ NỘI VỤ. Việc đăng tải thông tin từ website này mà không dẩn nguồn http://suckhoecongdong.net.vn là vi phạm bản quyền, vi phạm luật báo chí và thông tin truyền thông, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung trích dẫn !

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến của bạn bằng tài khoản Facebook.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây