https://jex.com.vn https://qik.com.vn

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG CỦA TW HỘI GIÁO DỤC CSSKCĐ VIỆT NAM

Hội nghị Ban Thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Thứ năm - 13/07/2023 22:24
Sáng 11/7, tại Cung tri thức Hà Nội, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương hội. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và đưa ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.
Hội nghị Ban Thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam
Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Lê Đình Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, các Phó Chủ tịch TW Hội: Vương Văn Việt, Nguyễn Mạnh Thản, Lê Thị Hằng, Vũ Việt Anh và các Ủy viên thường vụ, các trưởng ban chức năng thuộc hội, Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng đại diện của Hội tại các tỉnh/thành phố.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS.Lê Đình Tiến đã nêu ra những kết quả đã đạt được từ các khối thuộc sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Cụ thể, Chi hội dưỡng sinh tâm thể hoạt động khắp các tỉnh thành, Khối chăm sóc sức khỏe sắc đẹp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với số lượng đông. Khối doanh nghiệp đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng các dịch vụ như Spa, massage,...Đồng thời sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu của đông đảo khách hàng.

Ông Lê Đình Tiến - Phó Chủ tịch Hội phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
TS.Lê Đình Tiến khẳng định, khi các thành viên, hội viên trong Hội tạo thành khối đoàn kết vững mạnh sẽ đem đến những đóng góp tốt cho xã hội. Từ đó, ông đưa ra phương hướng, đề xuất để giúp Hội có những bước phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. 
Tại Hội nghị, ông Tạ Quang Vinh - Tổng Thư ký TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đã báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm của hội. 
Ông Tạ Quang Vinh - Tổng thư ký TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị
Sau 6 tháng đầu năm, Hội đã đạt được những kết quả nổi bật:
- Kiện toàn tổ chức và nhân sự của các tổ chức, đơn vị thuộc Hội: Thành lập mới 09 chi hội CSSKCĐ, trong đó có 05 Chi hội CSSKCĐ hoạt động DSTT và 04 chi hội hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau; Kết nạp 05 hội viên tập thể mới; bổ nhiệm 5 nhân sự lãnh đạo mới ở các Ban, văn phòng đại diện của Hội.
- Ban hành được nhiều văn bản quản lý của Hội: Ban hành 18 Quyết định phê duyệt Quy chế, Chương trình, đề án, dự án làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động của Hội.
- Hoạt động khoa học và công nghệ được đẩy mạnh: Tổ chức thành công 09 hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề khoa học và công nghệ về CSSKCĐ ở Trung ương Hội và các đơn vị thuộc Hội.
- Phát triển và duy trì được thường xuyên phong trào tập luyện sức khỏe cộng đồng: Phong trào dưỡng sinh tâm thể được phát triển và duy trì ở 40 tỉnh trong cả nước; dưỡng sinh kinh lạc có 3.000 CLB, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia hàng ngày.
- Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm khám sức khỏe, tặng quà cho nhân dân ở nhiều địa phương có điều kiện khó khăn như: xây dựng cây cầu dân sinh, nhà tình nghĩa với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.
Bên cạnh đó là những tồn tại, hạn chế của Hội:
- Một số ủy viên Ban CHTW Hội chưa chủ động tham gia các hoạt động của Hội. Một số ủy viên Thường vụ chưa chủ động và tích cực thực hiện công việc được phân công cũng như các công việc chung của Hội. Một số Ban của cơ quan chưa chủ động kiện toàn nhân sự cũng như triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình.
- Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự một số đơn vị, nhất là đối với một số Viện, Trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; một số tổ chức chưa chấp hành yêu cầu và chưa hợp tác tích cực trong việc kiện toàn. 
- Triển khai và sơ kết các chương trình hợp tác, phối hợp; ký kết chương trình mới với một số tổ chức chưa được triển khai đúng kế hoạch.
- Việc thực hiện nghĩa vụ hội phí của nhiều đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên chưa được nghiêm túc và tự giác, từ các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm, chi hội) đến các trí đơn vị thành viên (hội viên tập thể - công ty), vì vậy, kinh phí phục vụ cho hoạt động Hội rất khó khăn.
Trong phần phát biểu của mình, Đại tá Tạ Quang Vinh cũng đã đưa ra phương hướng công tác trong 6 tháng cuối năm, trong đó ông đã nêu “Trọng tâm công tác của Hội trong 6 tháng cuối năm là đẩy mạnh các hoạt động chào mừng và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội”
  • Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội
  • Củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò chủ động và nâng cao hiệu quả hoạt động các Văn phòng và Ban Chức năng trong cơ quan Trung ương Hội
  • Chấn chỉnh kiện toàn, củng cố hoạt động của các đơn vị trực thuộc đã được thành lập
Cùng với đó, cần đẩy mạnh toàn diện các hoạt động của Hội như: Tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Hội, đẩy mạnh công tác truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động hội thảo, tọa đàm, giáo dục - đào tạo, Khoa học - công nghệ, công tác phản biện và giám định xã hội cũng cần chú trọng, triển khai các hoạt động hợp tác, phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp để tổ chức các ngày hội sức khỏe cộng đồng, ngày hội sức khỏe người cao tuổi tại các địa phương, đơn vị, công tác tài chính.
            Báo cáo các nội dung hoạt động và thành lập ban tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Hội, ông Bùi Ngọc Minh đã nêu ra một số kết quả đã thực hiện được như công tác tuyên truyền: Phổ biến đến các đơn vị cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tiến tới 15 năm ngày thành lập Hội, công tác tổ chức thi đua khen thưởng năm 2023 và kỷ niệm 15 năm. Về công tác khen thưởng: Dự thảo báo cáo thành tích của Hội  đề nghị Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, dự kiến danh sách đề nghị thủ tướng, Bộ y tế tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng và phát triển hội trong 15 năm qua. Vấn đề ấn phẩm và vấn đề tổ chức sự kiện và hoạt động Văn hóa - Thể dục thể thao được TW Hội tích cực triển khai. 
           
Ông Bùi Ngọc Minh - Phó tổng thư ký TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam trình bày báo cáo các nội dung hoạt động và thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Hội
            Dự kiến 6 tháng cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Hội trong 6 tháng cuối năm thông qua công tác tuyên truyền, công tác khen thưởng, vấn đề ấn phẩm, công tác tổ chức trong sự kiện, hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tổ chức kỷ niệm 15 năm. 
Dựa vào kết quả triển khai chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Hội, ông Bùi Ngọc Minh đã đưa ra một số giải pháp như sau:
1. Các Tiểu ban có kế hoạch cụ thể về nội dung, tiến độ và kinh phí cho từng chương trình, sự kiện, hoạt động, trình BTC Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội phê duyệt.
2. Ban Tổ chức Kỷ niệm có công văn gửi đến toàn Hội để đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở. 
3. Bám nắm thường xuyên các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là về khen thưởng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Tại Hội nghị thảo luận, các đại biểu đã tham gia thảo luận về các lĩnh vực trong khối giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Trong đó, đại diện cho từng khối đã trình bày về quá trình hoạt động của khối mình phụ trách, đưa ra mong muốn cộng đồng chung tay góp sức phát triển từng lĩnh vực trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe.


Ông Nguyễn Tài Cừ - Trưởng ban kiểm tra của TW Hội đọc báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

Ông Chu Duy Cận - Phó văn phòng - Kế toán trưởng TW Hội trình bày báo cáo công tác tài chính tại Hội nghị
Sau khi nghe báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, TS Lê Đình Tiến - Phó Chủ tịch Trung ương Hội đánh giá cao các hoạt động của Trung ương Hội và các đơn vị, tổ chức thực hiện được lồng ghép với Chương trình hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Hội, và được tích cực triển khai ngay từ đầu năm.

TS.Lê Đình Tiến phát biểu tại Hội nghị
TS.Lê Đình Tiến cho biết, mặc dù trong 6 tháng đầu năm đã có rất nhiều khó khăn, nhưng Trung ương Hội đã nỗ lực thực hiện rất nhiều hoạt động mang lại thành công đáng mong đợi. "Trong 6 tháng cuối năm tới, chúng ta đã đề ra nhiệm vụ, phương hướng rất rõ ràng. Tới đây, chúng ta cần có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh liên kết giữa Hội Trung ương, Hội địa phương và các hội viên nhằm phát huy nguồn lực giúp Hội ngày càng phát triển".
Tại Hội nghị, 100% các Ủy viên Ban Thường vụ, các Trưởng ban chức năng thuộc Hội, Chánh văn phòng đại diện Hội tại các tỉnh/thành phố đều nhất trí về các nội dung nêu trong báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị
            Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% đại biểu tham dự nhất trí tán thành dự kiến đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Thủ tướng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội 15 năm qua. 

 

Tác giả bài viết: Thanh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến của bạn bằng tài khoản Facebook.
GIỚI THIỆU VỀ HỘI

GIỚI THIỆU

Trên cơ sở Nghị quyết 46 của Bộ chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam được thành lập với mục đích góp phần cùng với các cơ quan nhà nước thực hiện có kết quả những nhiệm vụ giáo dục chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng nòi giống mà...

TUYỂN CTV/BTV
Mời đặt banner phải - ngoài 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây